Ophalen werkstukken!


We hebben nog tientallen werkstukken van cursisten hier liggen (soms al enkele jaren). Mocht u nog een werkstuk bij ons hebben liggen willen u verzoeken deze zo spoedig mogelijk op te halen. We willen in de winter e.e.a. op knappen en hebben daarvoor alle ruimte nodig.